Strategi og handleplan
For Hovedbestyrelsens arbejde 2021-2022

Visioner ----> til handleplaner.

En vision uden handling - er blot en drøm.

Handling uden vision – er blot tidsfordriv.

Vision med handling – kan ændre verden (vores verden)

blyant

STRATEGI

HANDLING

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside skal være informativ og brugervenlig.

Vi skal arbejde for løbende at udvikle og tilpasse hjemmesiden.

Regionsarbejdet

Vi skal arbejde for, at alle regioner er aktive, jvf. vores visioner.

Vi skal arbejde for, at HB-medlemmerne er godt klædt på, så vi kan informere om vores virke og indsatsområder ved regionsmøderne.

Beskrivelse af roller (HB,suppl.,FU) ligger i groupcare/håndbogen.

Regionsmøderne planlægges individuelt i hver region.

Nyhedsbrevet

Vi udsender 2-3 nyhedsbreve til medlemmerne om året.

 

Nyhedsbrevet skal fortælle om bestyrelsens arbejde og foreningens arrangementer mv.

Medlemshvervning

Vi skal gøre status på de tiltag vi har gjort hidtil og fortsat arbejde for at nyansatte bliver informeret om foreningen og finde ”de sorte pletter” på Danmarkskortet, hvor der er områder, hvor det administrative personale ikke er medlem af vores forening.

I forhold til mediedækning af regionsmøderne ligger initiativet hos regionen.

Årsmødet

Vi skal til stadighed arbejde med at udvikle årsmødet, så vi præsenterer et fagligt, spændende og vedkommende program, med henblik på at så mange som muligt af vore medlemmer får lov/ønsker at deltage.

Årsmødet skal fortsat være en del af vores medlemshvervning.

Vi skal arbejde for at udarbejde en informativ og inspirerende indbydelse.

Vi skal arbejde for et højt fagligt indhold.

Vi skal arbejde for, at så mange som muligt får info om årsmødet.

Vi skal arbejde for, at Hotel Nyborg Strand yder en høj service, således at vores medlemmer får en god oplevelse.

Hovedbestyrelsen

Vi skal i Hovedbestyrelsen arbejde for at få nogle indholdsrige møder. Vi skal gøre det attraktivt at være HB medlem eller suppleant.

Vi skal opretholde et højt informationsniveau, så alle vores medlemmer er grundigt informeret om foreningens virke.

Vi skal i bestyrelsen arbejde efter foreningens værdier: Humor, Engagement og Respekt.

Samarbejde med øvrige foreninger

Vi kan samarbejde og deltage i møder med relevante organisationer.

Uddannelse

Vi kan samarbejde med relevante organisationer om kurser, som er rettet mod vores medlemmer.

Kassereropgaven/økonomi

Vi skal i samarbejde med det valgte revisionsselskab udarbejde saldobalance, årsregnskab og budget.

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1.8.-31.7.

Valg til Hovedbestyrelsen

Vi skal tilstræbe i god tid at forberede valg af HB medlemmer i de regioner, hvor der er behov for det. Det samme gælder indstilling af formand til generalforsamlingen 2022.

 

Valg til HB i ulige år:

Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden

Valg til HB i lige år:

Region Midtjylland og Sjælland

Suppleanter er på valg hvert år.

Der stilles forslag til kommende generalforsamling om en vedtægtsændring, så ikke hele regionen er på valg samtidig.

 

FU sender info til nye medlemmer (Groupcare).