top of page

Visioner

Hvad er det - og hvorfor skal vi have visioner?

Hovedbestyrelsen kigger løbende på foreningens vedtægter og formål. Hvert andet år gennemgår bestyrelsen foreningens visioner på ét af møderne i begyndelsen af året. Alle foreningens visioner behandles efter nedenstående beskrivelse:

 

 • Formål

 • Idealscene

 • Hvordan når vi målet?

 • Planlægningen

 • Hvem gør hvad

 • Det færdige resultat

 • Fremtiden

 • Ansvarlig

 

Vi er en forening, der ønsker at være på forkant med udviklingen inden for vores arbejdsområde, og dermed ønsker vi også at foreningen udvikler sig til medlemmernes bedste.

brainstorming

VISIONER

Herunder kan du se nogle af de visioner, som vi har færdigbehandlet. Tryk på den vision, som du ønsker at læse mere om. Alternativt kan du fortsætte med at scrolle længere ned på siden.

Ønsker du at få indflydelse på LfS i fremtiden? Så se nederst på siden, hvordan du kan komme med i Hovedbestyrelsen.

Faglighed og fremtid

Faglighed og fremtid

Formål:

 • At understøtte den enkeltes faglige og personlige udvikling

 

Idealmål:

 • Faglig bevidsthed

 • Optimal faglig og personlig kompetence

 

Hvordan når vi målet:

 • Tæt samarbejde mellem sekretærer og ledelse

 • Ved synliggørelse af sekretæren

 • Ved at gøre opmærksom på, at administrativt arbejde udføres bedst af administrativt uddannet personale

 

Det færdige resultat:

 • Sekretæren har mulighed for at udnytte sine faglige kompetencer og skabe indflydelse på eget arbejdsområde

 

Ansvarlige:

 • Hovedbestyrelsen samarbejder med relevante samarbejdspartnere 

 • Sekretæren har ansvaret for egen personlig og faglig udvikling

 

Godkendt på HB-mødet 20. januar 2019

Hjemmesiden

Hjemmesiden

Formål:

 • Hjemmesiden skal være foreningens ”ansigt” på nettet

 • Hjemmesiden skal være informativ for såvel medlemmer som andre interesserede

 • Hjemmesiden skal informere om foreningens værdier, visioner og aktiviteter

 • Hjemmesiden skal være opdateret på informationsdelen

Idealmål:

 • At hjemmesiden bliver et aktivt værktøj for medlemmer og andre interesserede

Hvordan når vi målet?

 • Hjemmesiden opdateres jævnligt

 • Der informeres om hjemmesiden i alle de sammenhænge, det er muligt

 • Hovedbestyrelsen evaluerer hjemmesidens indhold jævnligt med henblik på fornyelse og forbedringer

 • Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at opdatere egen profil

Planlægningen – hvem gør hvad?

 • Web-mastere opdaterer løbende

 • Web-mastere ”rydder op” på hjemmesiden og opdaterer de fælles oplysninger

 • Web-mastere udfører de besluttede ændringer

Det færdige resultat

 • En opdateret, relevant og informativ hjemmeside 

 

Ansvarlige

 • Web-mastere

 • Alle i Hovedbestyrelsen har ansvar for at tænke på, om en oplysning kunne have relevans for hjemmesiden

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

PR

PR

Formål:

 • Forbedre og styrke vores image

 

Synliggøre LfS overfor:

 • Egne kolleger, herunder administrativt personale med tilknytning til skolevæsenet

 • Medlemshvervning af nyansatte sekretærer

 • Andre sekretærforeninger

 • Skolelederfor­eningen

 

Idealmål:

 • LfS er synlig

 • LfS er respekteret

 • LfS har medindflydelse

 • At alle skolesekretærer og adm. ledere er medlem af foreningen

 

Hvordan når vi målet:

 • Hjemmesiden opdateres løbende

 • Indmeldelse sker på hjemmesiden 

 • Medlemsregistranten mailer et velkomstbrev til nye medlemmer

 • Invitation til regionsmøder sendes både til medlemmer og ikke medlemmer, samt lægges på hjemmesiden

 • Indlæg via relevante medier

 • Medvirker ved tilrettelæggelse af kurser ved COK

 • Henvise interesserede til hjemmesiden

 

Ansvarlig:

 • Hele Hovedbestyrelsen

 

Fremtiden:

 • LfS er synlig.

 • LfS udvikler sig og gør en forskel

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

Regionsmøder

Regionsmøder

Formål:

 • Være med til at skabe kontakt og netværk skolesekretærer imellem

 • Valg af HB-medlem/suppleant (i henhold til vedtægterne, kap. 2, § 2)

 

Idealmål:

 • Så mange skolesekretærer som muligt deltager i regionsmøderne

 

Hvordan når vi målet:

 • Alle HB-medlemmer indbyder alle skolesekretærer i regionen til et regionsmøde via e-mail. Man skal være medlem for at deltage i arrangementer

 • Regionsmødet er et socialt arrangement, hvor indholdet evt. kan være en oplevelse eller en foredragsholder 

 

Det færdige resultat:

 • Kompetenceudvikling, kurser, foredrag, ekskursioner

 • Erfaringsudveksling, mulighed for samvær og dannelse af netværk

 • Synliggørelse overfor medlemmerne via hjemmeside og i nyhedsbrev

 

Ansvarlig:

 • Regionens HB-medlemmer og suppleanter 

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

Årsmødet

Årsmødet

Formål:

 • Følelse af fællesskab - fagligt og socialt

 • Med til at flytte grænser

 • Foredrag med højt fagligt indhold

 • Personlig udvikling

 • Høj standard som helhed

 

Idealmål:

 • Flest mulige deltagere  

 • Gode fysiske rammer og omgivelser

 • Indlæg med relevante emner og inspirerende foredrag

 • Høj faglighed

 • Underholdning

 • Netværk

Det færdige resultat:

 • Et super godt årsmøde……

 

Ansvarlige:

 • Hovedbestyrelsen

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

 

Uddannelse

Uddannelse

Formål:

 • At koordinere og fremme samarbejdet mellem medlemmerne, samt medvirke til at der arbejdes for at højne det faglige niveau gennem samarbejdet med udbydere af relevant uddannelser

 

Idealmål:

 • At alle skolesekretærer er interesseret i og motiveret for at videreuddanne sig og byde ind på nye arbejdsopgaver

 

Hvordan når vi målet?

 • Ved at samarbejde målrettet med relevante kursusudbydere

 • Ved at regionerne evt. kan arrangere lokale kurser/arrangementer

 • Ved at linke til relevant uddannelse på hjemmesiden

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

Vil du have indflydelse på fremtidens LfS?

Som medlem af Hovedbestyrelsen kan du få medbestemmelse i LfS. Læs herunder, hvorfor du skal være medlem af HB. 

Derfor medlem af HB

Derfor skal du være medlem af HB

Formål

 • At stille op til Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Skolesekretærer vil sige, at man i en 2-årig periode deltager i ca. 5 årlige landsdækkende møder, der som regel afholdes i Middelfart.

 • På novembermødet lige efter årsmødet fastlægges næste års mødekalender. Der planlægges såvel dagsmøder som 2-dagsmøder, et af møderne er med deltagelse af suppleanterne.

 

Møder

 • Vores møder er effektive og strukturerede. Der er god forplejning, plads til snak og muntert samvær, hvilket indebærer, at man tager beriget hjem. Vi får mange nye input og vinkler på arbejdet i foreningen og som skolesekretær i særdeleshed. Arbejdet i Hovedbestyrelsen giver dig et netværk af kollegaer fra hele landet.

 • Herudover arrangerer hver af de 5 regioner ét årligt regionsmøde, som man i samarbejde med de øvrige HB’ere og suppleanter i regionen planlægger og afvikler.

 

Som HB-medlem

 • Du får bl.a. indflydelse på årsmødets indhold og afvikling, samt indflydelse på udfærdigelsen af nyhedsbrevene og bestyrelsens beretning.

 • Det indebærer en ”risiko” for at blive glad for og afhængig af at være medbestemmende i Landsforeningen for Skolesekretærers arbejde.

 • Efter årsmødet gennemgår vi evalueringerne med henblik på planlægningen af næste årsmøde.

 • Vi har alle en travl hverdag og nok at gøre. Det får mange til at afholde sig fra at sige ja til bestyrelsesarbejde - men prøv det! Du vil ikke fortryde!! 

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019

 

bottom of page