top of page

Uddannelse

RGB_K+Komponent_vandret.png
Kommunernes Udviklingscenter

COK er sammen med KLK og KL Ledelsespolitik blevet til Komponent. Komponent (forhenværende COK) har i mange år samarbejdet med Landsforeningen for Skolesekretærer. Sammen udvikler vi bl.a. det årlige træf i Grenaa for skolesekretærer, der efterhånden har været afholdt mere end 40 gange. Herudover har Komponent en række kurser og kommunommoduler, der henvender sig særligt til dig, som er administrativ medarbejder på en skole. På denne side kan du få et overblik over kurserne (herunder). Næsten ale kurser kan hentes hjem og tilpasses til din kommune – og har du ønske om et specialdesignet kursus, udarbejder vi også gerne et tilbud på det.  

 

Herunder ses et overblik over kurserne og nederst på siden kan du finde en uddybning af de enkelte kurser.

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
www.cok.dk/folkeskolen-administrative-medarbejders-faglige-personlige-udvikling

Love, regler og kommunikation på Folkeskoleområdet
www.cok.dk/gor-rigtige-rigtigt-kursus-folkeskoleomradet-love-regler-forvaltningen

Kommunomuddannelsen for skolesekretærer
www.cok.dk/kommunom

Administration på skoler og børne- og ungeområdet – et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen
www.cok.dk/administration-skoler

Økonomi for skolesekretærer
www.cok.dk/okonomi-skolesekretaerer

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer
www.cok.dk/kommunalokonomi-okonomer

Lær de grundlæggende teknikker bag skriftlig kommunikation
www.cok.dk/skriftlig-kommunikation-skriv-nu-budskabet-frem

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
www.cok.dk/temadag-magtanvendelse-skole-dagtilbud

Angst hos børn og unge
www.cok.dk/angst-hos-born-unge

Anerkendende og assertive samtaler
www.cok.dk/anerkendende-assertive-samtaler-siger-uden-sla-1

Ledere uden formelt personaleansvar - fremtidens administrative medarbejder (Modulet "Det personlige lederskab og forandring" på diplomniveau)
www.cok.dk/ledere-uden-formelt-personaleansvar-fremtidens-administrative-medarbejder-modulet-personlige

    

Find mange andre aktiviteter på: www.cok.dk

 

KURSERNE UDDYBET:

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Kom med til tre dage fyldt af ny viden, inspiration, erfaringsudveksling og konkrete værktøjer til dit daglige arbejde i selskab med kollegaer fra hele landet, når COK og Landsforeningen for Skolesekretærer inviterer til det traditionsrige årlige træf i Grenaa. Det årlige træf er sammensat med en blanding af oplæg, workshops og spændende diskussioner, der tilsammen bidrager til at styrke dine kompetencer indenfor administration i folkeskolen.

Har du forslag til emner til det kommende års kursus, eller vil du gerne forhåndsreservere din plads? 

Kontakt koordinator Gitte H. Jensen på 8779 6314 eller ghj@cok.dk

Læs mere: www.cok.dk/folkeskolen-administrative-medarbejders-faglige-personlige-udvikling

 

 

Love, regler og kommunikation på folkeskoleområdet

Som administrativ medarbejder eller leder på børne- og ungeområdet bliver du involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevante bestemmelser i forhold til f.eks. folkeskoleloven, forvaltningsloven, persondataloven og lov om forældreansvar og er skarp på, hvordan I f.eks. håndterer pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden, de spidser til. Med dette kursus bliver du klædt på til at gøre det rigtige - og blive ved med at gøre det rigtige rigtigt - i relation til forvaltningens kerneopgave.

Læs mere: www.cok.dk/gor-rigtige-rigtigt-kursus-folkeskoleomradet-love-regler-forvaltningen

 

Kommunomuddannelsen for skolesekretærer

På Kommunomuddannelsen på akademiniveau få du viden om kommunen og dens administration og opbygning. Uddannelsen byder på stor faglig og personlig udvikling. Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. På de valgfrie moduler kan du specialisere dig inden for de fagområder, som passer til dit arbejde og dine interesser. På Kommunomuddannelsen undervises normalt syv timer en dag om ugen i alt 10 undervisningsdage. Kommunomuddannelsen er adgangsgivende til uddannelser på diplomniveau. Bemærk også, at du kan søge kompetencemidler til moduler på Kommunomuddannelsen.

Læs mere: www.cok.dk/kommunom

 

 

Administration på skoler og børne- og ungeområdet – et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen

Dette modul på Kommunomuddannelsen er designet specielt til skolesekretærernes arbejdsopgaver. På det valgfrie modul får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får dermed kompetencer, så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver, du løser.

Modulet er på 10 ECTS-point og gennemføres over 10 undervisningsgange.

Læs mere: www.cok.dk/administration-skoler

 

 

Økonomi for skolesekretærer

Skolernes økonomi og styring er under forandring: Tjenestetidsreglerne er afskaffet, skolereformen er trådt i kraft, og inklusion og et øget ledelsesrum ude på skolerne er i fokus. 

Som skolesekretær er arbejdet med økonomi en vigtig del af din hverdag. Med denne intensive temadag får du værktøjerne til at varetage økonomiopgaverne – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse – og øget forståelse for skolens økonomi og budgettets forudsætninger, så du bedre kan vurdere, om de er realistiske i forhold til jeres opgaver og mål. 

 

Læs mere: www.cok.dk/okonomi-skolesekretaerer

 

 

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer 

Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er dette todages kursus noget for dig! Økonomien fylder mere og mere i kommunerne – også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer deltagerne for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi, herunder rammerne for den kommunale økonomi, udgiftsprioritering og budgetlægning, økonomistyring på institutionsniveau og meget andet.

Læs mere: www.cok.dk/kommunalokonomi-okonomer

 

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovligt nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud. Alle ansatte i skole- og dagtilbud oplever konfliktsituationer med børn. Det kan være barnet, som ikke vil have jakke på udenfor en kold vinterdag eller et barn eller ung, som er udadreagerende med spark, slag og verbale udfald. 

Med denne temadag tager vi de juridiske og pædagogiske briller på, så du bliver klogere på, hvad du må og ikke må rent juridisk og får inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med udadreagerende børn.

Læs mere på www.cok.dk/temadag-magtanvendelse-skole-dagtilbud

 

 

Angst hos børn og unge 

Angst har mange ansigter og opstår af forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at angst påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp. Med dette kursus lærer du, hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge og får inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv.

 

Læs mere: www.cok.dk/angst-hos-born-unge

Anerkendende og assertive samtaler 

Med dette kursus får du redskaberne til at kommunikere direkte, ærligt og personligt – uden at krænke modparten - og på sigt opleve, at dine samtaler bliver mere berigende og effektive. Du vil få redskaber til at tænke under pres, til at målrette din kommunikation og bevare fatningen og værdigheden i svære situationer eller udfordrende dialoger – med borgere, samarbejdspartnere og kollegaer. 

Læs mere: www.cok.dk/anerkendende-assertive-samtaler-siger-uden-sla-1

 

Sorg og krise hos børn og unge

Mange børn og unge beskriver, hvor ensomme de føler sig, når de rammes af sorg og kriser. De voksne, de burde kunne læne sig op ad, fortæller ofte, at de er usikre på, hvordan de bedst kan støtte børnene. Vi vil på dette kursus arbejde med, hvordan vi med et godt teoretisk afsæt, personligt mod og mestring samt idéer til nye handlemuligheder kan være de betydningsfulde voksne, der kan få altafgørende betydning for, hvordan børn og familier lærer at leve med et tab.

 

Læs mere: www.cok.dk/sorg-krise-hos-born-unge

 

Kommunal mødeledelse 

Tag del i kampen mod dårlige møder på din arbejdsplads. Du kender godt følelsen. Endnu et møde hvor tiden går, og hvor man som mødedeltager føler, at tiden bliver spildt på alt andet end opgaven. Opgørelser viser, at mellem 17 og 21 procent af alle møder i Danmark aldrig burde være afholdt, da de er spild af tid. På dette kursus vil vi give dig en grundig viden og indsigt i arbejdet med forskellige mødetyper, så du er klædt på til at mestre forskellige møde- og faciliteringsformer. Du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og reflektere over egen mødeledelse og facilitering med henblik på at kunne videreudvikle det gode møde på din egen arbejdsplads.

Læs mere: www.cok.dk/kommunal-modeledelse

 

 

Ledere uden formelt personaleansvar - fremtidens administrative medarbejder (Modulet "Det personlige lederskab og forandring" på diplomniveau)

I kølvandet på nye, mere flydende organisationsformer og selvstyrende teams på den offentlige arbejdsplads er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op for dig som administrativ medarbejder. Formålet med dette modul er, at du får udviklet din identitet som ”ikke-leder” med uformelle beføjelser til at træffe rigtige beslutninger. Det sker ved, at du bliver skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave, hvor du ved at praktisere personligt og fagligt lederskab får ting til at ske – med og gennem andre i forhold til organisationens behov og opgaveløsning for borgere og brugere.

Læs mere: www.cok.dk/ledere-uden-formelt-personaleansvar-fremtidens-administrative-medarbejder-modulet-personlige

Udvikling, forandring og innovation - fremtidens administrative medarbejder

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på. Kompetencer til at tænke kreativt ift. opgaveløsningen er afgørende. I din funktion som koordinator, teamleder eller lignende er du nødt til at kunne identificere ressourcer hos borgeren og kollegaen, i deres netværk, i egen organisation og i det omkringliggende samfund. Med dette modul udvikles dine evner til at arbejde strategisk og i den sammenhæng understøtte innovative løsninger til gavn for brugere og borgere inden for rammerne af dels den førte politik og dels generelle regler, som regulerer offentlige organisationers virke.

Læs mere: www.cok.dk/udvikling-forandring-innovation-fremtidens-administrative-medarbejder

 

Projektledelse - fremtidens administrative medarbejder

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer, der sættes i spil, bygger på et solidt kendskab til f.eks. projektstyring og projektledelse. I din funktion som koordinator, teamleder eller lignende er du nødt til at bygge løsninger i fællesskab med borgeren og kollegaen. Løsningerne findes sjældent ét sted, hos én person eller hos én organisation alene. For at kunne være med til at lave klare og tydelig mål og ikke kun acceptere at "sådan plejer vi at gøre", kræver det nye greb i "værktøjskassen". På dette modul udvikles dine kompetencer til at kunne analysere, planlægge og styre projekter samt til at forstå og anvende projektarbejdsformen som en dynamisk og integreret del af din praksis.

Læs mere: www.cok.dk/projektledelse-fremtidens-administrative-medarbejder

 

E-læring: Klæd skolens medarbejdere på til databeskyttelsesforordningen

KL og COK har i fællesskab udviklet et digitalt og lavpraktisk hjælpeværktøj til arbejdet med databeskyttelsesforordningen. Værktøjet er letforståeligt og pædagogisk og giver lærere og pædagoger et indblik i de pointer omkring databeskyttelse, der er særligt relevante for skoleområdet. Det nye e-læringsværktøj består af fire moduler, der er nemme at gå til og kan tages, når den enkelte medarbejder har tid og mulighed for at fordybe sig mellem dagens øvrige opgaver.

Læs mere: www.cok.dk/e-laering-databeskyttelsesforordningen

 

Behandling af personoplysninger på børne- og skoleområdet

Få viden om de grundlæggende regler for behandling af personoplysninger og indsigt i databeskyttelsesreglerne og deres sammenhæng med øvrige regler på området. Vi ser bl.a. på, hvornår personoplysninger kan behandles på grundlag af samtykke, og hvornår andre behandlingsgrundlag er mere relevante. Vi kommer også ind på de registreredes rettigheder, herunder forvaltningens opfyldelse af oplysningspligten – med fokus på og eksempler fra børne- og skoleområdet.

 

Læs mere: www.cok.dk/databeskyttelse-behandling-persondata-pa-borne-skoleomradet 

 

Projektlederens værktøjskasse

Arbejder du med projekter eller projektlignende opgaver - og mangler du redskaberne til at styre dem sikkert i mål og tydeliggøre resultaterne? 

På dette kursus lærer du de basale projektledelsesværktøjer. Du får forståelse for projektarbejdsformen, styringsmodeller og betydningen af dokumentation. Derudover får du øget indsigt i krav, forventninger og roller, så du står stærkere, når du skal samarbejde med ledere, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Læs mere: www.cok.dk/projektlederens-vaerktojskasse

 

Tag signalerne alvorligt - underretninger om børn og unge
Alle borgere har en pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du såkaldt "skærpet underretningspligt", som går forud for tavshedspligten – med andre ord har du som fagperson et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn.

Med dette temamøde får du en grundig indføring i lovgivningen på området samt viden om, hvad du skal gøre, hvis kommunen ikke reagerer og om kontakt til Ankestyrelsen. Der gennemgås praktiske eksempler på underretninger.

 

Læs mere: www.cok.dk/tag-signalerne-alvorligt-underretninger-born-unge

Michaela Bundgaard

Koordinator

RGB_K+Komponent_vandret.png

Telefon:  8779 6319
Mobil:      2189 9505
E-mail:    mib@komponent.dk 

Lyskær 3e, 1. sal

2730 Herlev
Tlf: 8779 6300
W: www.komponent.dk

LfS samarbejder med Komponent

Komponent udbyder mange spændende og aktuelle kurser, herunder kurser som er særligt aktuelle for dig som administrativ medarbejder på en skole. På denne side har du mulighed for at se et uddrag af nogle af de kurser, som Komponent udbyder. 

bottom of page